Regels activiteiten

 
U kunt elke simulatie binnen SILVI op een aantal specifieke onderdelen aanpassen. In deze paragraaf kijken we naar de keuzes die u kunt maken op het gebied van het starten en voltooien van activiteiten binnen simulaties.
 
 
Regels activiteiten
 
1

Starten van activiteiten

 
Dit veld kent twee keuzemogelijkheden:
 
Altijd zo snel mogelijk.
Het selecteren van deze optie zorgt ervoor dat altijd wordt gestart met de afhandeling van een activiteit zodra er een resource beschikbaar is. Zelfs als deze 10 seconden later naar huis gaat. Duurt de afhandeling van de activiteit in dat geval langer dan zal de afhandeling eventueel worden onderbroken (afhankelijk van de keuze voor overwerk) en worden vervolgd zodra de betreffende resource weer beschikbaar is.
 
Als minimaal … procent kan worden uitgevoerd naar de start.
In dit geval wordt, voor de start van de activiteit, eerst bekeken hoeveel procent daarvan aaneengesloten kan worden afgehandeld. Voldoet dit percentage aan het vereiste percentage (ingeven in het veld rechts naast dit selectieveld) dan wordt direct gestart met de afhandeling van de activiteit. Is dat percentage lager dan het vereiste percentage dan wordt de afhandeling uitgesteld tot het eerste tijdstip waarop wel aan deze eis kan worden voldaan.
 
2

Voltooien van activiteiten

 
Dit veld kent drie keuzemogelijkheden:
 
Direct onderbreken aan het einde van de werktijd.
Het selecteren van deze optie zorgt ervoor dat altijd direct wordt gestopt met de afhandeling van een activiteit zodra het einde van de werkdag van de betrokken resource(s) is bereikt. Het eventuele restant van de afhandeling wordt uitgevoerd zodra de betreffende resource(s) weer beschikbaar zijn.
 
Maximaal … minuten overwerken, daarna onderbreken
Het selecteren van deze optie zorgt ervoor dat de afhandeling van een activiteit nog gedurende maximaal de opgegeven tijd (ingeven in het veld rechts naast dit selectieveld) wordt voortgezet als het einde van de werkdag van de betrokken resource(s) is bereikt. Daarna wordt de activiteit onderbroken en zal het eventuele restant worden uitgevoerd zodra de betreffende resource(s) weer beschikbaar zijn.
 
Indien gestart dan voltooien (ongelimiteerd overwerk)
Het selecteren van deze optie zorgt ervoor dat de afhandeling van een activiteit door zal gaan tot deze is voltooid. Hiermee wordt in principe gekozen voor onbeperkt overwerk door de betrokken resources.
 
3

Vraag naar activiteiten kunstmatig aanpassen

 
Als u verschillende scenario’s onderling alleen wilt laten variëren op het aspect vraag, dan kan dat eenvoudig via dit veld. U hoeft op deze manier niet per activiteit de startschema’s aan te passen (zie ...). Als u dit selectievakje inschakelt verschijnt het invoerveld gemiddeld, waar u de afwijking kunt invoeren. Mogelijke waarden zijn -99% tot en met +99%. Houdt er wel rekening mee dat de opgegeven afwijking geldt voor alle in de simulatie opgenomen activiteiten.