Gegevens

 
Als u in het kader aan de linkerzijde van het scherm een item selecteert, dan wordt het tabblad met de bijbehorende basisgegevens getoond. Voor dit onderdeel zien deze gegevens er als volgt uit. In deze paragraaf geven we uitleg over de verschillende elementen. Met een muisklik op een nummer springt u rechtstreeks naar het betreffende element.
 
 
Gegevens
 
1

Normwaarde doorlooptijd

 
Hier kunt u de tijd invoeren, die geldt als norm voor de doorlooptijd van het geselecteerde proces.
 
2

Bonuspunten korte doorlooptijd

 
In de simulatie wordt de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd afgezet tegen de ingevoerde normwaarde. Als de gerealiseerde tijd korter is dan de normtijd, dan krijgt het proces een hogere waardering. Waarderingen worden verhoogd door het toekennen van bonuspunten (maximaal 100). In dit veld geeft u aan hoeveel bonuspunten een proces krijgt voor elk procent dat het sneller is dan de normtijd.
 
3

Strafpunten lange doorlooptijd

 
In de simulatie wordt de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd afgezet tegen de ingevoerde normwaarde. Als de gerealiseerde tijd langer is dan de normtijd, dan krijgt het proces een lagere waardering. Waarderingen worden verlaagd door het toekennen van strafpunten (maximaal 100). In dit veld geeft u aan hoeveel strafpunten een proces krijgt voor elk procent dat het langzamer is dan de normtijd.
 
4

Strafpunten gemaakte fouten

 
In de simulatie worden door resources ook fouten gemaakt. Fouten zijn vaak kostbaar en zichtbaar voor de klant. Daarom wordt de waardering van een proces bij elke gemaakte fout verlaagd door het toekennen van strafpunten (maximaal 100). In dit veld geeft u aan hoeveel strafpunten een proces krijgt voor elke gemaakte fout.
 
5

Maximale wachttijd klanten

 
Klanten willen vaak wel enige tijd wachten op een levering, maar zeker niet onbeperkt. Vandaar dat SILVI de mogelijkheid heeft om klanten voortijdig te laten vertrekken. In dit veld geeft u aan na hoeveel tijd een klant het voor gezien houdt en vertrekt.
 
Het gaat hier om de tijd die verstrijkt tussen de aankomst van de eerste activiteit van een proces en de start van de afhandeling ervan. Zodra het proces eenmaal is gestart lopen klanten niet meer weg (binnen de SILVI simulatie).
 
6

Strafpunten voortijdig vertrokken klanten

 
Voortijdig vertrekkende klanten zijn slecht voor het imago en de inkomsten. Vandaar dat de waardering van een proces bij elke voortijdig vertrekkende klant sterk wordt verlaagd door het toekennen van strafpunten (maximaal 100). In dit veld geeft u aan hoeveel strafpunten een proces krijgt in een dergelijke situatie.
 
7

Strafpunten lange wachttijd

 
Of een klant voortijdig vertrekt of niet, een lange wachttijd voordat het proces wordt gestart is nooit gunstig.  Daarom wordt de waardering van een proces in geval van wachttijd voor de eerste activiteit verlaagd door het toekennen van strafpunten (maximaal 100). In dit veld geeft u aan hoeveel strafpunten een proces krijgt per tijdseenheid.