Kwaliteit en vraag

 
Als klanten ontevreden zijn over de uitvoering van opdrachten dan bestaat de kans dat zij minder opdrachten verstrekken. In deze paragraaf laten we zien hoe u een relatie kunt leggen tussen de klanttevredenheid en het vraagpatroon van klanten.
 
 
Voor dit onderdeel is de onderstaande statistische indicator beschikbaar:
 
Gewogen afwijking
Per proces kunnen, als gevolg van de geleverde kwaliteit en de daaruit voortvloeiende klanttevredenheid, effecten worden ingevoerd op de vraag naar het proces. Deze indicator berekent per proces het gewogen gemiddelde van de ingevoerde effecten. De gevonden waarden van alle geselecteerde processen worden in het taartdiagram opgenomen.