Selectie parameters

 
In deze paragraaf tonen we hoe u de parameters selecteert die meegenomen moeten worden bij de berekening van de terugverdientijd van (voorgenomen) investeringen.
 
 
Selectie parameters
 
1

Selectie processen

 
Kies hier de processen die u mee wilt nemen in de Return on Investment berekening door met uw muis in het  hokje voor de regel(s) te klikken. U plaatst hiermee een vinkje bij het betreffende proces. De resultaten worden nu automatisch getoond.
 
2

Huidige prijs

 
De actuele prijs van het geselecteerde proces, zoals u dat heeft ingevoerd in het project.
 
3

Nieuwe prijs

 
Als u in staat bent om (als gevolg van de investering en de veronderstelde verbeteringen) een prijsverhoging door te voeren dan kunt u hier de nieuwe prijs invoeren. Uiteraard wordt de investering in dat geval sneller terugverdiend.
 
Als u wilt bepalen of de procesverbeteringen alleen de investering ook rechtvaardigen dan stelt u de nieuwe prijs gelijk aan de oude prijs.
 
4

Kosten personeel

 
Voer hier de werving- en selectiekosten voor nieuw personeel of de afvloeiingskosten voor overtollig personeel in. Kortom alleen kosten die direct te relateren zijn aan de verandering. Loonkosten horen hier bijvoorbeeld niet bij, die vult u in bij het uurtarief van de resources.
 
5

Kosten materiaal

 
Voer hier de kosten voor materialen in die nodig zijn om de verandering(en) mogelijk te maken.
 
6

Projectkosten

 
Voer hier de kosten voor projectmanagement in die nodig zijn om de verandering(en) mogelijk te maken.
 
7

Overige kosten

 
Voer hier de overige kosten in die nodig zijn om de verandering(en) mogelijk te maken.