Importeren van procesdata via Microsoft Visio

 
In deze paragraaf tonen we hoe u processen automatisch kunt vullen via Microsoft Visio-schemabestanden.
 
 
Om de import van schemabestanden goed te laten verlopen, worden aan Visio schema´s de onderstaande eisen gesteld:
 
Deze functie is beschikbaar voor schema’s die gemaakt zijn met Visio 2003 of een latere versie.
Er mogen er geen lussen (loops) in het schema voorkomen.
Alle beslissingen, activiteiten en start/eindsymbolen in een schema moeten voorzien zijn van een naam, die opgenomen is in het tekstveld. Dubbelklik op het betreffende symbool om dit tekstveld op te roepen.
Alle verbindingen tussen activiteiten moet voorzien zijn van een kans dat de betreffende verbinding gebruikt wordt binnen het proces. Deze kans moet opgenomen zijn in het tekstveld van de verbinding. Dubbelklik op de verbinding om het tekstveld op te roepen.
Tekeningen, kaders en tekstblokken in een schema worden door de Clientele SILVI-importmodule genegeerd.
 
 
Start en einde van een proces
 
 
De start en het einde van een proces worden door de importmodule niet gekarakteriseerd als een activiteit. Een te importeren Visio-schema hoeft dan ook niet verplicht een start- en/of eindsymbool te bevatten. Als er geen startsymbool aanwezig is bepaalt SILVI aan de hand van het schema zelf de activiteit(en) waarmee het proces start. Aan deze activiteit(en) wordt het standaard startschema gekoppeld.
 
 
Detectie van activiteiten
 
 
Als de importmodule in een Visio-schema één van de bovenstaande symbolen aantreft dan kenmerkt zij deze als een activiteit. Als het schema subprocessen of verwijzingen (de onderstaande symbolen) bevat, dan wordt hiervan melding gemaakt.
 
 
Als u besluit om een schema met subprocessen of verwijzingen te importeren dan zal elk subproces en elke verwijzing als één activiteit worden opgeslagen.
 
 
Detectie van beslissingen
 
 
Alle beslissingen worden door SILVI, voor opname in de database, omgezet naar overgangen tussen activiteiten. Gegevens over beslissingen zelf worden niet opgeslagen binnen SILVI. Het is binnen SILVI daarom niet verplicht om bij vorkstructuren beslissingssymbolen te gebruiken. Eventuele beslissingssymbolen blijven na omzetting wel in het Visio-schema staan.
 
 
Oudere versies van Microsoft Visio
 
Het importeren van schema’s die gemaakt zijn met een Visio-versie voor 2003 kan in specifieke gevallen niet volledig correct verlopen. Neem contact met ons op als dit bij u het geval is. Wij zoeken samen met u graag naar een passende oplossing.