Regels resources

 
U kunt elke simulatie binnen SILVI op een aantal specifieke onderdelen aanpassen. In deze paragraaf kijken we naar de keuzes die u kunt maken op het gebied van de resources binnen simulaties.
 
 
Regels resources
 
1

Selecteren van resources

 
Dit veld kent vier keuzemogelijkheden:
 
Eerste resource, bij keuze de snelste
Als voor de uitvoering van een activiteit op een bepaald tijdstip verschillende resources in aanmerking komen, wordt bij deze optie gekozen voor de resource die de activiteit het snelst uitvoert. Als er daarna nog steeds keuze is wordt de goedkoopste resource geselecteerd. Daarna de resource die de minste fouten maakt en daarna willekeurig.
 
Eerste resource, bij keuze de goedkoopste
Als voor de uitvoering van een activiteit op een bepaald tijdstip verschillende resources in aanmerking komen, wordt bij deze optie gekozen voor de goedkoopste resource. Als er daarna nog steeds keuze is wordt de resource geselecteerd die de activiteit het snelst uitvoert. Daarna de resource die de minste fouten maakt en daarna willekeurig.
 
Eerste resource, bij keuze de minste fouten
Als voor de uitvoering van een activiteit op een bepaald tijdstip verschillende resources in aanmerking komen, wordt bij deze optie gekozen voor de resource die bij het uivoeren van de activiteit de minste fouten maakt. Als er daarna nog steeds keuze is wordt de goedkoopste resource geselecteerd. Daarna de resource die de activiteit het snelst uitvoert en daarna willekeurig.
 
Resource vorige taak als wachttijd < …
Bij deze optie wordt bij de keuze van een resource gekeken naar wie/wat de activiteit voorafgaande aan de betreffende activiteit heeft uitgevoerd. Als deze resource binnen de vereiste tijd (ingeven in het veld rechts naast dit selectieveld) beschikbaar is dan wordt deze geselecteerd. Als niet aan deze eis kan worden voldaan dan wordt gekozen op basis van de optie eerste resource, bij keuze de goedkoopste.
 
2

Bepalen afhandeltijd van teams

 
Dit veld kent drie keuzemogelijkheden:
 
Gemiddelde tijd van de teamleden
De afhandeltijd van het team dat een bepaalde activiteit uitvoert wordt bepaald door de gemiddelde tijd die elke individuele resource nodig heeft voor het uitvoeren van de betreffende activiteit.
 
Tijd van het snelste teamlid
De afhandeltijd van het team dat een bepaalde activiteit uitvoert wordt bepaald door het teamlid die de minste tijd nodig heeft voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. De snelste resource trekt hiermee de kar.
 
Tijd van het langzaamste teamlid
De afhandeltijd van het team dat een bepaalde activiteit uitvoert wordt bepaald door het teamlid die de meeste tijd nodig heeft voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. De langzaamste resource houdt hiermee de boel op.
 
3

Generiek percentage voor absentie gebruiken

 
Omdat absentiegegevens in de categorie privacygevoelige informatie vallen is een individueel percentage vaak niet beschikbaar voor simulatie. Door het selecteren van dit selectievakje en het vullen van het veld gemiddeld kan gerekend worden met het meestal wel beschikbare gemiddelde absentiepercentage van het hele bedrijf.
 
4

Generiek absentie percentage

 
Het percentage dat als generieke absentie wordt gehanteerd (zie punt 3).